EventsVendors Voice

Imbokodo ziyathuthukisana

Imbokodo Women

Bathi omama zimbokodo bayaziphandela! Sebekwenzile njalo, bebethe gwaqa namuhla besenza uhlelo lokuthuthukisa izindlu zabo zokudlela. 

Bekuthengwe izinto ezitshiyeneyo ezigoqela amagedlela lamankomitsho, okuyikho okuphiwe omama. Umongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association (BVTA) uJacqueline Ndlovu uthe kuqakathekile ukuthuthukisana njengabomama njalo kuhle ukuba lemikulu ehlanzekileyo.                                                           

“Kuhle ukuhlanganyela ndawonye labanye omama, kuyakhulula ingqondo njalo kuyakwenza ubethwe ngumoya ungahlali ucabanga indubo izikhathi zonke,” kusitsho uPreety Mpofu olilunga leMbokodo njalo ephethe isikhundla sokukhokhela indaba zabomama ku Executive Committe yeBVTA.

Konke lokho bakwenzela ukuthuthukisa imuli kanye lamabhizimusi abo.

bulawayovendors
the authorbulawayovendors

Leave a Reply